INFO UDRUGAMA U ŠKŽ | Novi Zakon o sportu

30.1.2023. 22:37:08

S prvim danom 2023. godine na snagu je stupio novi Zakon o sportu. Pozivamo dužnosnike i članove sportskih udruga s područja Šibensko - kninske županije da se upoznaju s odredbama novoga Zakona i usklade svoje djelovanje s novim parametrima koje donosi Zakon o sportu.

Zakonom o sportu uređuje se sustav sporta – sportske djelatnosti, osobe u sustavu sporta, financiranje sporta, nadzor i ostala pitanja od značaja za sport. Novi Zakon detaljnije i preciznije uređuje i razrađuje brojna pitanja natjecateljskog sporta te postupke kategorizacije sportova i sportaša, stručnih poslova i stručnih kadrova u sportu. Novi Zakon ima 129 članaka organiziranih u 16 poglavlja. Tekst Zakona dostupan je na službenoj stranici Narodnih novina: Zakon o sportu (NN 141/2022).


Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2135.html