Kontakt


Zajednica sportova Šibensko - kninske županije
Adresa: Miminac 15, Šibenik
Poštanski broj: 22 000
OIB: 13366316451
Matični broj: 1219669
IBAN: HR86 23900011199001840

Glavni tajnik:
Ante Tanfara
Info 1: 092 254 47 35
Info 2: 022 212 925
E-mail: 
zajednica.sportova.skz@gmail.com

Predsjednik:
Dario Kulušić
Info 1: 091 600 1950
Info 2: 098 888 901
E-mail 1: dario.kulusic@zsgs.hr
E-mail 2: tajnik.zsgs@gmail.com
Please enter your name.

Please enter your subject.

Please enter your message.