Javni poziv u sportu ŠKŽ | 2023 godina

23.2.2023. 14:00:49

Temeljem članka 34. i članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), Statuta Zajednice sportova Šibensko – kninske županije te odredbama Pravilnika o kriterijima za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu Zajednice sportova Šibensko-kninske županije,U Proračunu Šibensko-kninske županije za 2023. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima strukovnih saveza i sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenima od strane Izvršnog odbora Zajednice sportova Šibensko-kninske županije.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u proračunu Šibensko-kninske županije za sufinanciranje programa u području sporta u 2023. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama (strukovnim savezima i udrugama) za provedbu programa utvrdila je na 16. sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. godine Skupština Šibensko-kninske županije u iznosu od 215.010,00 EUR.


Prijedlozi za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se preporučeno poštom ili osobnom dostavom u prostorije Zajednice sportova Šibensko – kninske županije, Miminac  15, 22 000 Šibenik, svakog radnog dana od 8:00 – 14:00 sati, zaključno s  23. ožujka (četvrtak) 2023. godine - (u jedan primjerak). Prijedlozi se mogu dostaviti i elektroničkim putem – skenirani na e-mail-adresu zajednica.sportova.skz@gmail.com

 

Sve prispjele Prijedloge, sukladno važećim aktima, obradit će i ocijeniti Zajednica sportova Šibensko – kninske županije te utvrditi prijedlog raspodjele po predlagateljima-korisnicima sredstava.

 

 

U slučaju dostave putem pošte ili osobno, prijedlozi Programa predaju se u omotnici na adresu:

 

Zajednica sportova Šibensko – kninske županije

Miminac 15

22000 Šibenik

 

s naznakom:

 

"Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Šibensko – kninske županije za 2023. godinu ”.

 


Dodatne informacije mogu se dobiti u Zajednici sportova Šibensko – kninske županije na telefon  092/2544 735 ili na e-mail zajednica.sportova.skz@gmail.comU nastavku se nalazi Javni poziv i potrebni obrasci iz Javnog poziva koje možete preuzeti:IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA


IZJAVA O ISPUNJENJU UVJETA U USTROJSTVU I RADU


IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA


IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA


JAVNI POZIV ZA SPORT 2023. ZSŠKŽ PDF


OBRAZAC 1 - PROGRAMSKO IZVJEŠĆE ZA UDRUGE I DRUŠTVA


OBRAZAC 2 - PROGRAMSKO IZVJEŠĆE ZA ZAJEDNICE I SAVEZE


PRIJAVICA 1 - ZAJEDNICE SPORTOVA I SAVEZI


PRIJAVICA 2 - UDRUGE I DRUŠTVA


PRIJAVICA 3 - ŽUPANIJSKA SPORTSKA NATJECANJA ŠKOLA