Javni poziv za financiranje GPU u sportu ŠKŽ za 2021 godinu

7.1.2021. 11:09:11

U Proračunu Šibensko-kninske županije za 2021. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima strukovnih saveza i sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenima od strane Izvršnog odbora Zajednice sportova Šibensko-kninske županije.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u proračunu Šibensko-kninske županije za sufinanciranje programa u području sporta u 2021. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama (strukovnim savezima i klubovima) za provedbu programa utvrdila je Skupština Šibensko-kninske županije na 20 online sjednici od 14. prosinca 2020. godine iznosi 1.405.000,00 kn.            Sredstva su namijenjena provedbi slijedećih programa:

1.      Redovna djelatnost strukovnih saveza

2.      Sufinanciranje programa škola sporta

3.      Sufinanciranje programa sportskih manifestacija

4.      Sufinanciranje sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.


Prijave, isključivo ispunjene računalom, se podnose na posebnim obrascima:

1.      Osnovni podaci saveza i zajednica za 2021, obrazac OPSZ

2.      Osnovni podaci klubovi, udruga, obrazac OPKU

3.      Zahtjev za sufinanciranje redovitih programa za 2021. obrazac ZSRP

4.      Zahtjev za sufinanciranje sportskih manifestacije za 2021. obrazac ZSSM


Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) u Zajednicu sportova Šibensko-kninske županije Mininac 15, istječe 08. veljače 2021. godine.

Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s Pravilnikom o kriterijima za vrednovanje i odabir programa izvršiti Komisija, a potvrditi Izvršni odbor Zajednice sportova Šibensko-kninske županije.


U nastavku možete preuzeti obrasce: 


http://www.zs-skz.hr/s/javni-poziv-u-sportu-2021/976