Javni poziv za PJPS ŠKŽ - 2024 godina

9.2.2024. 11:17:17

Temeljem članka 34. i članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), Statuta Zajednice sportova Šibensko – kninske županije te odredbama Pravilnika o kriterijima za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu Zajednice sportova Šibensko-kninske županije, objavljuje se:


JAVNI POZIV

za dodjelu financijske potpore županijskim sportskim savezima i školskim sportskim savezima te sufinanciranje programa udruga i društava u sportu

Šibensko-kninske županije za 2024. godinu

 

Prijedlog za provedbu Programa javnih potreba u sportu Šibensko – kninske županije za 2024. godinu podnosi se obrascu putem digitalnog informacijskog sustava odnosno aplikacije koja je za tu namjenu izrađena. Prijava putem digitalnog informacijskog sustava je obvezna.

Prijedlozi za provedbu programa dostavljaju se putem on-line obrasca unutar SOM aplikacije koji se zajedno s obveznom popratnom dokumentacijom i popisom priloga, Uputama za prijavitelje i Tehničkim uputama za aplikaciju nalazi na linku dostupnom na mrežnim stranicama Zajednice sportova Šibensko – kninske županije (https://www.zs-skz.hr).

Link za registraciju korisnika i dostavu prijave: https://som-natjecaj.eu/authentication/register


Prijedlozi za provedbu Programa javnih potreba popunjavaju se u digitalnom obliku sukladno članku IV. ovog javnog poziva zaključno s  9. ožujka 2024. godine (subota) u 23:59 sati. 

Sve prispjele prijedloge, sukladno važećim aktima, obradit će i ocijeniti Zajednica sportova Šibensko – kninske županije, te utvrditi prijedlog raspodjele po predlagateljima-korisnicima sredstava.  


Za dodatne informacije podnositelji mogu se mogu obratiti na telefon 091/600 1950 ili na e mail zajednica.sportova.skz@gmail.com .

Pitanja vezana za tehničke upute korištenja e-sustava za podnošenje prijava mogu se postaviti  elektroničkim putem na e-poštu: podrska@som-system.com


Dokumentacija Javnog poziva nalazi se u nastavku:


 1. IP-043-2023 Odluka o raspisivanju JP 2024


2. IZJAVA 1 -  O ISPUNJENJU UVJETA U USTROJSTVU I RADU


3. IZJAVA 2 - O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA


4. IZJAVA 3 -  O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA


5. IZJAVA 4 -  O DAVANJU SUGLASNOSTI NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA


6. JAVNI POZIV ZA SPORT 2024. ZSŠKŽ (1)


7. OBRAZAC 1 - PROGRAMSKO IZVJEŠĆE ZA UDRUGE I DRUŠTVA


8.OBRAZAC 2 - PROGRAMSKO IZVJEŠĆE ZA ZAJEDNICE I SAVEZE


9. Popis priloga - javni poziv 2024_docx


10. PROR-POT (1)


11. Upute za korisnike aplikacije


12.Upute za prijavitelje - javni poziv 2024_docx (1)