Konstituirano Partnersko vijeće ŠKŽ

3.7.2021. 14:56:01

U konferencijskoj dvorani Adriatic Business Centra u Šibeniku održana je 1. sjednica novog saziva Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije. Na sjednici su sudjelovali župan Šibensko-kninske županije dr.sc. Marko Jelić i zamjenica župana Iris Ukić Kotarac.

Županijska skupština Šibensko-kninske županije pokrenula je proces izrade Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2021.-2027., koji je temeljni strateški razvojni akt s definiranom vizijom, prioritetnim razvojnim politikama i ciljevima za razvoj Šibensko-kninske županije.    

Partnersko vijeće predstavlja savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika javnog, poslovnog i civilnog sektora, odnosno predstavnika tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva.

Partnersko vijeće za područje Šibensko-kninske županije ima 35 članova koji su imenovani za razdoblje trajanja planskog dokumenta politike regionalnog razvoja.

Prvoj sjednici nazočilo je preko trideset sudionika, od toga 27 članova s pravom glasa.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu te su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća. Za predsjednika partnerskog vijeća izabran je župan Marko Jelić, a za zamjenicu predsjednika izabrana je Mira Lepur, ravnateljica Razvojne agencije Šibensko-kninske županije.

Župan je naglasio da je strateško planiranje temelj za razvitak zajednice i samo uz jasnu viziju i postavljeni cilj razvoja možemo svi zajedno raditi na boljem sutra. Važnost Partnerskog vijeća ogleda se i u njegovoj sveobuhvatnosti jer uključuje dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora s područja cijele naše županije.

Jedna od važnih točki na sjednici bilo je i predstavljanje procesa izrade Plana razvoja Šibensko-kninske županije do 2027. godine.

Ravnateljica Razvojne agencije Mira Lepur naglasila je da proces izrade mora biti usklađen sa Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske, te članove Partnerskog vijeća upoznala s postupcima i metodologijom izrade Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2027. godine.

Zajednica Sportova Šibensko-kninske županije punopravni je član partnerskog vijeća, a na ovoj konstituirajućoj sjednici u ABC predstavljao ju je predsjednik Dario Kulušić.


Foto: ŠKŽ

Tekst: ŠKŽ