Očitovanje Zajednice sportova ŠKŽ o izvješću Službe za unutarnju reviziju

17.9.2021. 15:14:36

Predmet: Očitovanje na Izvješće Službe za unutarnju reviziju o provedenom postupku uvida u utrošak financijskih sredstava doznačenih Zajednici sportova Šibensko – kninske županije iz proračuna ŠKŽ za 2020. godinu.

 

Na temelju izvještaja koji je napravljen od strane Službe za unutarnju reviziju Šibensko – kninske županije prema predsjedniku Županijske županijske skupštine dana 15. rujna 2021. godine razvidno je u Zajednici sportova Šibensko – kninske županije nema nikakvih kriminalnih radnji kao je on to naveo u svom Zaključku na Županijskoj skupštini ŠKŽ dana 4. kolovoza 2021. godine. Zajednica je prema Županiji kasnila s određenim izvještajima, a najvažniji od izvještaja koji je kasnio je izvještaj o financijskom poslovanju Zajednice koji je trebao biti dostavljen Županiji  do 15 veljače 2021. godine. S obzirom da je rok za predaju izvještaja na FINA-u i 28. veljače, s obzirom na Covid-19 vrijeme i s obzirom da je Skupština Zajednice održana u kasnijem terminu Zajednica je financijski izvještaj Županiji dostavili 16. travnja 2021. godine.

Iz izvještaja koji je napravljen od strane Službe za unutarnju reviziju Šibensko – kninske županije vidljivo je da je poslovanje Zajednice bez ikakvih zakulisnih i kriminalnih nota te da postoji činjenično stanje koje je ustanovljeno i ono u niti jednom slučaju ne ostavlja dojam da je Zajednica postupala na ranije naveden način. Baš zbog toga veliko je Zadovoljstvo svih onih koji su uključenu u Zajednicu jer optužbe Stipe Petrine išle su u smjeru da je Zajednica pronevjerila više od milijun kuna, što je dokazano kao apsurd i običan udar Petrine na materiju o kojoj vrlo malo zna.

U nastavku ćemo to ukratko objasniti jer je vrlo jednostavno.

 

Ad 1) Stavka redovna djelatnost udruga i društava (860.000,00 kn)

Zajednica je udrugama uplatila 34.000,00 kuna manje u 2020. godini u odnosu na donesenu Odluku Župana. S obzirom na problematičnu Covid-19 situaciju u 2020. godini pojedine udruge nisu djelovale na zadovoljavajući način niti su surađivale sa Zajednicom na način propisan Ugovorom te im se nisu uplatila sredstava. Iznos od 34.000,00 kuna koji je bio namijenjen udrugama ostao je na računu Zajednice.

 

Ad 2) Stavka djelovanje Saveza (ukupno 207.000 kn)

Zajednica je savezima uplatila 9.750,00 kuna manje u 2020. godini u odnosu na donesenu Odluku Župana. S obzirom na problematičnu Covid-19 situaciju u 2020. godini dva saveza nisu djelovala na zadovoljavajući način propisan Ugovorom sa Zajednicom te im se nisu uplatila sredstava. Iznos od 9.750,00 kuna ostao je na računu Zajednice.

 

Ad 3) Redovna djelatnost Zajednice sportova ŠKŽ (ukupno 293.000,00 kn)

Zajednica sportova ŠKŽ u 2020. godini potrošila je manje 4.351,96 kuna u odnosu na iznos koji joj je uplaćen od strane Šibensko – kninske županije za redovnu djelatnost. Smatramo da  navedeni iznos koji je ostao kao višak u poslovanju Zajednice nije mogao biti ranije predvidiv jer vrlo teško je planirati proračun Zajednice za redovnu djelatnost u preciznom iznosu. Blagi plus od 4.351,96 kuna koji je ostao u blagajni Zajednice dokaz je savjesnog i transparentnog poslovanja.

 

Ad 4) Županijska sportska natjecanja (ukupno 80.000 kn)

Zajednica je za Županijske sportska natjecanja uplatila manje 448,04 kuna. Smatramo da je ovo zanemariv iznos koji je ostao u blagajni Zajednice, a rezultat je činjenice da je organizacija koja provodi natjecanja na razini Županije ŠKŽ imala realna traženja i potrošila manje 448.04 kune i na taj način navedeni iznos ostao je u blagajni Zajednice.

 

Iz svega navedenog dolazimo do činjenice da je Zajednica sportova ŠKŽ u 2020. godini ukupno potrošila 48.550,00 kuna manje od predviđenog i određenog Odlukom. Prema Ugovoru sa Županijom ŠKŽ Zajednica je bila dužna sredstva koja nisu potrošena vratiti u proračun ŠKŽ. S obzirom na vrijeme pandemije, na Covid-19 situaciju Zajednica to nije napravila nego je dala udrugama i savezima priliku da im se sredstva dodijele kad vrijeme u sportu postane stabilno s obzirom na okolnosti.

U međuvremenu Zajednica je Odlukama Izvršnog odbora Zajednice pomogla rad saveza i udruga koje su to zatražile svojim zahtjevima i obrazloženjima prema Zajednici. Konkretno radi se o ukupnom iznosu 23.741,20 kuna, a pomoć se odnosila većinom na sportsku opremu i prijeko potrebni materijal za rad. 15.807,92 kune odnosi se na pomoć Zajednicama sportova Knina i Drniša dok preostali iznos od 7.933 kune odnosi se na sportsku opremu udruga.

Ako Šibensko – kninska županija prizna navedeni potrošeni iznos od 23.741,20 kuna za pomoć sportu u Županiji onda dolazimo do iznosa od 24.809,00 kuna koji Zajednica nije rasporedila, ali se navedeni iznos nalazi na računu Zajednice i nije uzaludno potrošen.  Zajednica je spremna navedeni iznos vratiti u proračun Županije ako Šibensko – kninska županija to zahtjeva jer Zajednica nema nikakav problem da to učini, ali bilo bi normalno da ovaj iznos u konačnici pripada sportašima i sportu generalno te da ostane u Zajednici. Međutim ti sada nije toliko ni bitno, bitno je da je Zajednica dokazala je da čista organizacija te da u njoj ne vlada ono crnilo koje je predviđao predsjednik županijske Skupštine.

 

 

 

                                                                          Zajednica sportova Šibensko – kninske županije

                                                                          Ante Tanfara, glavni tajnik