Redovna sjednica Skupštine ZSŠKŠ 30-12-2021

30.12.2021. 10:22:15

Broj: T-124/2021

U Šibeniku, 30.12.2021. godine

 

ČLANOVIMA ZAJEDNICE SPORTOVA ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE

POZIV

 

Temeljem Statuta Zajednice sportova Šibensko – kninske županije sazivam

REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE ZAJENDICE SPORTOVA ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE

čiji početak zakazujem za dan 30.12.2021. godine (četvrtak) u 09:00 sati

 

Zbog svima poznatih okolnosti uzrokovanih aktualnom epidemijom COVID-19, sjednica će biti održana putem elektronske pošte i to na način svi punopravni članovi imaju mogućnost glasovati po točkama Dnevnog reda od uvodno navedenog trenutka početka sjednice pa sve do 10:00 sati dana 31.12.2021. godine (petak) i to isključivo putem e-maila potpisanog od strane zastupnika člana.

 

DNEVNI RED:

 

1.      Usvajanje prijedloga dnevnog reda;

2.      Izbor članova Radnog predsjedništva;

3.      Izbor zapisničara i ovjerovitelja Zapisnika;

4.      Usvajanje Zapisnika s redovne sjednice Skupštine Zajednice sportova ŠKŽ održane 28.12.-30.12.2020. godine;

5.      Usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju za 2020. godinu;

6.      Izvješće Predsjednika Zajednice sportova ŠKŽ o radu Zajednice u 2021. godini;

7.      Izvješće Nadzornog odbora o radu Zajednice sportova ŠKŽ u 2021. godini;

8.      Prijedlog izmjene Financijskog plana za 2021. godinu;

9.      Prijedlog izmjene Plana rada za 2021. godinu;

10.   Prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu;

11.   Prijedlog Plana rada za 2022. godinu;

 

 

 

 

U cilju održavanja sjednice s što manje teškoća predlažem:

  • da se za članove Radnog predsjedništva izaberu Dario Kulušić (predsjednik) , Nikola Lemac (član) i Dario Lapić (član);
  • da se za zapisničara izabere Ante Tanfara , a za ovjerovitelja Zapisnika Nikola Mihaljević ;
  • da se Dnevni red prihvati onako kako je predložen;
  • da se glasuje po svim točkama Dnevnog reda na način: ZA ili PROTIV ili SUZDRŽAN)
  • Nakon glasovanja provedenog na opisani način napraviti će se Zapisnik u kojem će se evidentirati: broj članica koje su sudjelovali u radu sjednice Skupštine, te broj osoba koje su glasale „ZA“,  „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ po svakoj od točaka Dnevnog reda.

 

 

Dnevni red objavljen je na web stranici Zajednice ŠKŽ www.zs-skz.hr, te će isti svim članovi Skupštine biti upućeni na e-mail kojim se uobičajeno komunicira s pojedinim članom, točno u vrijeme zakazanog početka održavanja sjednice.

Radi razrješavanja eventualnih nejasnoća upite primamo na e-mail zajednica.sportova.skz@gmail.com ili na telefon 092 2544 735  tijekom trajanja sjednice.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                              Zajednica sportova Šibensko – kninske županije

                                                                                               Ante Tanfara, glavni tajnik