Točan termin objave Javnog poziva PJPS ŠKŽ

2.2.2024. 11:25:19

Dostavljamo Vam informaciju vezanu za Javni poziv Programa javnih potreba u sportu Šibensko - kninske županije za 2024. godinu. Isti će biti objavljen dana 9.2.2024. godine i svi koji žele svoje programe prijaviti moći će to učiniti u roku od trideset (30) dana od objave Javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen na našoj web stranici.